Asiakaskokemus

Näkökulmia ja työkaluja asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä asiakaslähtöisyyden lisäämiseen.

TOP 3 työkalut liiketoiminnan kehittämiseen

Tässä kirjoituksessa tutustutaan tarkemmin kolmeen eri menetelmään, jotka olisi hyvä löytyä jokaisen yrittäjän työkalupakista.

Ensiksi selvitetään kohderyhmäanalyysin avulla kuka on asiakas ja millaisia tarpeita ja toiveita hänellä on. Sitten tehdään asiakkaan matkasta konkreettinen palvelupolun avulla. Ja lopuksi laitetaan markkinointi kaikissa kanavissa kuntoon vuosikellon avulla.

Yksinkertaista ja tehokasta!

TOP 3 työkalut liiketoiminnan kehittämiseen Read More »

Miksi palvelumaisemaan kannattaa panostaa?

Palvelumaisemalla tarkoitetaan sitä ympäristöä, jossa asiakas kohtaa palvelusi tai tuotteesi. Kyseessä voi olla sähköinen kohtaaminen esimerkiksi verkkosivuilla tai fyysinen tapaaminen vaikka kivijalkamyymälässä. Palvelumaisemalla on suuri merkitys asiakaskohtaamisissa. Huolella suunniteltu, yhtenäinen ja asiakaslähtöinen palvelumaisema auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa, innostaa, yllättää ja luo positiivisia muistijälkiä. Palvelumaisema tukee myös yritysten brändi- ja markkinointiviestintää sekä auttaa erottautumaan kilpailijoista.

Miksi palvelumaisemaan kannattaa panostaa? Read More »

Tulevaisuuden(kin) trendeinä vastuullisuus ja kiertotalous

Vaikka kiertotaloudesta ja vastuullisuudesta on puhuttu jo pitkään, löytyy niiden alta edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja uusia bisnesmahdollisuuksia. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä kaupan alan toimijoille? Kuinka neljä R-kirjainta (recycle, reuse, reduce ja etenkin recommerce) voisivat näkyä kivijalkamyymälän arjessa?

Tulevaisuuden(kin) trendeinä vastuullisuus ja kiertotalous Read More »